Oznamy a aktuality
a href="http://www.toplist.sk/" target="_top">TOPlist

 

 

Stránka je funkčná pri použití prehliadača Firefox

 

POZOR  - Zmena rybolovného poriadku !

Povoľuje sa lov kapra mimo rybárskeho poriadku pre rok 2017 nasledovne:

Lov kapra je povolený i v dňoch 16 a 17.12.2017  sobota a nedeľa v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Možnosť ponechať si 1ks uloveného kapra ak nie je prekročený ročný limit. Nesmú sa používať zavážacie ľoďky, ani inak zavážať nástrahy - lov len "na náhod".Ostatné ustanovenia zostávajú podľa platného poriadku. 

 

Dobrá správa je, že pravde podobne sa na rybníku č.2 vytreli zubáče .

Dnes t.j.24.10.2017 bola dovezená násada kapra. Zakazuje sa lov rýb okrem dravcov !

 

Po takmer piatich rokoch sa podarilo realizovať osadenie "Vodníka zo Sigôtky", ktorého vytvoril rezbár p.Jaroslav Martiš.

Nech  poctivo "stráži" pokoj a poriadok rybníkov a stane sa ich ozdobou !

Návštevníci  rybníkov na Sigôtke - ste všetci poriadku milovní vítaní ale:

1.Nechajte svoje auto láskavo na parkovisku a nevozte sa po súkromnej ceste ako výletníci!

2.Rampa medzi jazerami je tam pre to, aby nedošlo k vjazdu motorových prostriedkov - ani motocyklov - ochrana vôd a hrozí pokuta.

3.Svoj odpad, čo ste si priniesli láskavo odneste pri odchode, alebo ho aspoň odložte kam patrí - smetiaky sú na to určené.

4.Cesta okolo rybníkov nie je dráha pre štvorkolky,motocykle a svojvoľné vozenie sa pre zábavu - údržba je drahá a platíme si ju za svoje - nie zo štátneho rozpočtu; ani Vám by sa nepáčilo keby som sa prišiel "povoziť" na Vašu záhradu.

5.Kontajner  je určený pre nájomcov a platia si jeho vývoz - preto tam nevhadzujte nábytky,privezené upratovanie doma z dvora a.p.Nájomcovia - budte tak láskaví a haluzie,rôzne nepoužiteľné predmety z chatiek spálte v ohnisku, lebo hrozí zvýšenie poplatku.

Na rybníku č.2 bol ulovený tento "sumček" - 130cm- 12,8kg.Gratulujeme

Pripomínam prísny  zákaz používania sonaru!!!

Vzhľadom na sťažnosti rybárov loviacich klasickým spôsobom na  nepovolený spôsob lovu pomocou sonaru, pripomínam, že v prípade používania sonaru môže byť  udelená pokuta, alebo odňatie rybolovného povolenia.

Pre rôzne dohady o úhyne kaprov po zime dávam na vedomie,že po rozbore uhynutých rýb v akreditovanom laboratóriu nebola zistená žiadna nákaza ani iná príčina  úhynu ako tuhá zima a zlé prezimovanie(nie udusenie). Ryby vzhľadom na tuhú zimu a následne dlhé obdobie chladného obdobia nemali možnosť sa "preliečiť" v prehriatej vode a tak uhynuli.Nebolo zistené pri rozbore mechanické poškodenie pri manipulácií ani iná príčina úhynu - preto ak má niekto iný zdroj informácie nech sa obráti na hospodára a nešíri zbytočné "zaručené" príčiny úhynu medzi rybármi.

Dávam do pozornosti nasledujúci odkaz na prevzatý článok z časopisu RRR. Je smutné, že i u nás aj keď v malej miere,ale predca máme podobne zmýšľajúcich "rybárov".

http://dulov-jazera.wbl.sk/niektori_rybari_sa_pytaju.docx

Upozorňujem rybárov, že v prípade úhynu kapra je rybár povinný vytiahnuť ho z vody a neponechávať ho plávať po hladine. V prípade, že rybár bude loviť a v jeho blízkosti bude uhynutý kapor vo vode - v jeho dosahu, bude sankcionovoný v zmysle vyhlášky o rybárstve !

Pri preliatych rybníkoch je zakázané loviť ryby v priestore preliatia !!!

 

Výsledky pretekov 29.4.2017

1.miesto Lacko František - kapor  56cm ulovený 11,55 hod. - kosačka na trávnik

2.miesto František Doležal - kapor 53cm ulovený 10,05 - vasávač

3.miesto Letko Jozef - kapor 53cm ulovený 11,25 hod. - Vŕtačka  BLACK - DECKER

Všetky ceny pre víťazov venoval hlavný sponzor firma Continental Matador Rubber,ako i daľšie ceny do tomboly.

V kategórií mládež:

1.miesto Oliver Kňažek - pstruh 30cm - udica v púzdre - Slolárstvo Chorvát Miroslav.

Viac v sekcií - preteky 2017

 

21.4.2017 bude predaj povoleniek a  lístkov na preteky ráno od 8.00.- 11.00 a popoludní od 14.00 do 16.30 alebo podľa potreby.

Kto nemá odpracovanú brigádu nech sa nahlási na sobotu 22.4.alebo dohodneme individuálny termín a rozsah práce. Potrebujem dorobiť lovné úseky na preteky - najlepšie by bolo do konca Apríla.

Prevádzkový poriadok na rok 2017  je v  nasledujúcom odkaze:

http://dulov-jazera.wbl.sk/lovny_a_organizacny__poriadok_2017.pdf

V sobotu 8.4.2017 o 8.00hod - brigáda. Čistenie porastu na brehu - nožnice pílky sekerky.

Dnes 31.3.2017 od 8.00hod. do 11.00hod. bude predaj povoleniek pre sezónu 2017.Budú sa predávať i lístky na preteky.

Predaj bude v mesiaci Apríl v piatky dopoludnia podľa stránkových hodín.Popoludňajší predaj zverejním po dohode s p. ekonómkou.

Upozorňujem že každý je povinný mať v preukaze fotografiu - bez nej nebude predaná povolenka.

Pozývame Vás  na urbársky deň spojený s rybárskymi pretekmi 29.4.2017:

http://dulov-jazera.wbl.sk/urbarsky_den_2017.pdf

Sumár úlovkov a vychádzok  za rok 2016:

http://dulov-jazera.wbl.sk/sumar.docx

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskej obce,pozemkové spoločenstvo Dulov.

Pozývame členov na Valné zhromaždenie ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2017 o 14.00hod v DK Dulov.

Program:

1.Otvorenie

2.Voľba predsedajúceho riadenia programu schôdze VZ

3.Voľba členov návrhovej,mandátovej komisie,zapisovaťeľov a overovateľov zápisnice VZ

4.Správa o činnosti UO,vyhodnotenie uznesenia z posledného Vz

5.Správa o hospodárení,účtovnej závierke a rozdelení zisku za rok 2016

6.Správa o činnosti DR a jej stanovisko k účtovnej závierke za rok 2016

7.Správa mandátovej komisie.

8.Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016

9.Schválenie spôsobu rozdelenia zisku za rok 2016

10.zámery spoločenstva na rok 2017

11.Diskusia.

12.Návrh na uznesenie.

13.Záver  - občerstvenie.

V prípade,že sa nezíde v uvedený čas nadpolovičná väčšina členov,bude zvolané ďaľšie VZ - vten istý deň o 1/2 hodiny.

Zastupovanie inou osobou je možné len písomným splnomocnením.

Dovolte malú zmenu - rybárska schôdza plánovaná na február sa prekladá /OPRAVA/na Nedeľu 26.3.2017 o 9,30 hod.

 

Dňa 17.10.2016 bola napustené násada kapra na oba rybníky. Zakazuje sa lov kapra ! Lov dravých rýb je povolený v zmysle poriadku.

Za rok 2016 evidujem značný počet neodpracovaných hodín  brigád. Je možnosť individuálnej dohody o brigáde.

 

 


Nový poriadok 2016

http://dulov-jazera.wbl.sk/prevadzkovy_poriadok_2016.pdf

Prehľad úlovkov v roku  2015

Kapor rybničný    994 ks        2995kg

Pstruh dúhový    261ks        99kg

Šťuka severská    24ks        57kg

Zubáč veľkoústy    4ks        9kg

Amur biely    11ks        97kg

Ostatné ryby    71ks        32kg

Spolu     1365ks        3289kg

Najväčšia ryba  sumec 115cm   11,5kg

Kapor  - najťažší 21kg - 97cm,najdlhší  100cm - 16kg

Naj ryby - AMUR  106cm Zubáč  65cm  Jeseter  81cm  Šťuka 83cm

Počet vychádzok  4466  počet rybárov -  144

Dňom 23.10.2015 sa zakazuje lov  kapra z dôvodu násady !

 

Dnešný úlovok na rybníku č.2 - 5.7.2015

Zmena prevádzkového poriadku: mení sa doba lovu počas mesiacov Júl a August nasledovne: Počas víkendov lov dravých rýb piatok od 4.00 hod.  do nedele 24.00hod.nonstop, čiže počas celej noci.

Dňa 21.6.2015 bol na jazere č. 2 po 21 hod. chytený sumec 125cm.Zakazuje sa v prípade akéhoľvek úlovku sumca púšťať ho späť do vody.Nesmú sa pustiť ani malé sumce  menšie ako 10cm

 

 

Oznamujeme  podielnikom,že vyplácanie podieľov je v kancelári UO v piatok od 8.00 do 12.00 počas mesiaca Jún.

 

 

V sobotu sa na Sigôtke konala akcia ku dňu detí.Ďakujeme všetkým čo prispeli k jej zdarnému priebehu.

 

Vo štvrtok  9.4.2015 bolo doplnené do rybníkov po cca 350ks pstruha dúhového na spestrenie pretekov. 200kg

Poriadok na rok 2015 je TU:http://dulov-jazera.wbl.sk/prevadzkovy_poriadok_2015.docx

http://dulov-jazera.wbl.sk/prevadzkovy_poriadok_2015.pdf

Preteky budú v sobotu 25.4.2015- štatút :

http://dulov-jazera.wbl.sk/urbarsky_den_2015.docx

Vzhľadom na skutočnosť, že sa vyskytuje na rybníkoch vandalizmus - zničenie nástenky,pokus o vjazd autom medzi jazerá,vozenie sa na motorkách medzi rybníkmi a podobné neduhy, boli sme nútení inštalovať niekoľko skrytých fotopascí s odosielaním fotiek cez MMS správy - čiže pri objave fotopasce je už snímka odoslaná, tak je zbytočné akokoľvek ju ničiť.....

V piatok 25.4.2014 bola do rybníkov vysadená násada úhora - monté. Do každého rybníka kilogram, čo je cca po 5-6 tisíc kusov.

 

UO-pozemkové spoločenstvo ďakuje všetkým sponzorom za predmety do tomboly a ceny pre  víťazov pretekov  2015. I keď  počasie nebolo ideálne patrí vďaka všetkým čo sa darmi podielali na  priebehu podujatia:

FIMAD,CONTINENTAL,GIMAX,KO� IK,starostke obece Dulov,pánom: Brnka,Borový Pavol a Igor,Hort,Čepák,Potoček,Greguška,Pecháček,Granačka,Mišovec Robo,Ďurovec,Hrušo,Ondruš,Jakúbek

Osobitné poďakovanie patrí p. Mišovcovi Jozefovi za jeho aktívnu účasť na príprave pretekov

 

 

V sobotu 6.7.2013 bol na jazere č. 1 ulovený úhor o dĺžke 93 cm, čo svedčí o pestrosti rybacej osádky

 

Dôležité - http://dulov-jazera.wbl.sk/postup_pri_uprave_pozemnkov.pdf


 

Prvý chytený jeseter - 10.6.2012 - Karas Jozef - pustený späť do jazera.

 

 

 

 28.9.2011. bola do jazier napustená násada zubáča.

Dňa 25.8.2011 bol na jazerá nasadený Jeseter - platí prísny zákaz lovu tejto ryby.Náhodne ulovený jeseter,musí byť šetrne uvoľnený a pustený späť. Zistené porušenie tohoto pravidla bude posudzované ako pytliactvo a ohlásené príslušnému orgánu.

 

Zakupených  a vypustených bolo do rybníkov Sigotka 136 kusov jesetera Veľkého.Na jazero č.1 vypustených  66Ks na jazero č.2  70ks. Ryby sú v dlžkach cca 35- 40cm .Celkove za 910Euro.Tj. Spolu 136ks/6,69 euro kus/,Dovezené firmou ZÚGOV s.r.o,Povodna ponuka z Jelky bola 13Euro ks v dlžke cca 50cm.

Jeseter veľký.

latinsky: Acipenser sturio
slovensky: Jeseter velký

potrava: všežravec, dravec
délka života: 50 let
pohlavní dospělost: 7-14 let
doba rozmnožování: červen až červenec

anglicky: Sturgeon, Common Sturgeon
německy: Baltische Stör
běžná velikost: 120 až 250 cm
maximum: přes 350 cm
Největší evropský druh jesetera vyskytující se kdysi i na našem území. V současnosti se prakticky jedná o vymírající druh.

Dokážete si predstaviť, o aký kúsek nám uniká  možnost povodiť si na udici 100 – 200 kg ťažkú rybu?

Rozpoznávací znaky: hlava vybíhá v krátký špičatý rypec
před ústy jsou 4 neobrvené vousky visící dolů
vousky jsou blíže k ústům než ke špičce rypce
na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě velkých kostěných štítků
boční štítky jsou velké, nahoře vybíhají v ostrý hrot
horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní

 

AKCIA

 

Rozšírenie genofondu     „Jesetera Veľkého na Považí“     alebo kúp si svojho jesetera

 

Po jednaniach s hospodármi rybníkov v okolí Bratislavy sme dospeli k názoru ,že pre túto atraktívnu rybu sú vhodné podmienky aj na našich jazerách Sigôtka rybníky.

                Keďže však sa v jazerách nachádzajú veľké štuky je obava, aby násada nedopadla ako dúhové pstruhy. Preto chceme nasadiť jeseterov cca. 50 cm. Takáto ryba je však drahá/1 ks  13,-€ ,preto sme sa rozhodli financovanie realizovať sponzorsky. Na nikoho netlačíme akcia je na báze dobrovoľnosti. Všetci sponzori budú aj s príspevkami zverejnení na internete.

          V našich podmienkach môže narásť do 150 cm. Jazerá sa tak stanú podstatne atraktívnejšie na športový rybolov. uvažujeme aj so zakúpením väčších zubáčov/tiež cca 50cm/ ktoré budeme financovať z rybárskych lístkov

 

Hľadáme  prípadných sponzorov, aby  pridali ceny do tomboly a pre víťazov v sezóne 2016.Svoje ponuky pošlite na e-mail klikom na odkaz v úvodnej stránke.

 

                                      

 http://www.youtube.com/watch?v=_FhhOXObTmg      Aj to sa stáva........

http://www.youtube.com/watch?v=uVz3Fqm-Y7U&feature=related- Odkaz na video jazero č.2

 

 

 

Žiadame návštevníkov - hlavne kúpajúcich,aby svoje motorové vozidlá parkovali v priestoroch pred rampou na mostku - vjazd do areálu je len pre nájomcov pozemkov a vlastníkov urbárskych podielov.Tiež odpadky láskavo ukladať do určeného kontajnera .

V prípade porušenia zákazu a vjazdu bez povolenia do priestoru medzi jazerá,budeme v spolupráci s políciu riešiť sankcie-hlavne terénym automobilom a motocyklom.

 

Je v záujme nás všetkých,aby sa cesta nestala nezjazdnou.Ďakujeme za pochopenie.

Rybári,ktorí lovia v strede medzi jazerami - pribaľte si do výstroje nožnice na  kríky,alebo nôž a udržujte vyčistené úseky - bude sa ľahšie čistiť na jarnej brigáde pred pretekom.

 

 

Doporučuje sa  pri love použiť podložku a "neťahať" rybu po štrku a tráve. Nemusí byť originál z obchodu.

  Upozorňujem nájomcov pozemkov,že ak nebudú svoj zverený úsek čistiť a starať sa  o jeho čistotu,bude im  odobratý v zmysle  pravidiel uvedených v nájomnej zmluve a pridelený ďaľšiemu čakateľovi -  mimochodom,je ich veľa .

   

 

Vypisuje sa súťaž o najväčšiu  /dĺžka/ rybu chytenú na jazerách. Preto,že sa osvedčila táto súťaž pokračuje i v masledujúcich rokoch, za rovnakých podmienok.

Podmienky: Dvaja svedkovia a foto.      

 

                                        

 

 
Svoje poznatky, fotografie a prípadné návrhy rád uvítam vo svojej e:mailovej schránke  -  jednoducho kliknite na môj meil a odošlite.
 
 

 

 

 


LOGO_rybniky.ppt (34 KB)

 
 
 
 
 
 
TOPlist
Tvorba webových stránok na PageRide.com  |   Mapa stránok